Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς καταναλωτές

Convenience stores-Emarketing-Strategic Partnership with Wolt e-delivery

Greek Hotel of the Year 2021

Convenience stores-Emarketing-Strategic Partnership with Wolt e-delivery

SMILE KIOSK

Convenience stores -kiosks που για να διαφοροποιηθούν έφτιαξαν την ιδέα του κουτιού πουλώντας σύνολο προϊόντων βάση θεματολογίας, συνδυάζοντας εκπτωτική πολιτική (price offer) αλλά και συλλεκτικά δώρα για τους καταναλωτές σε συνεργασία με τις εταιρείες απευθείας. (give-aways,memorabilia items)