Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς καταναλωτές

OK ANYTIME MARKETS A.E

Greek Hotel of the Year 2021

OK ANYTIME MARKETS A.E

Ο εφοδιασμός του δικτύου των 122 καταστημάτων, (110 ΟΚ Anytime Markets & 12 ΟΚ Grocery) πραγματοποιείται με εξαίρεση τα φρέσκα προϊόντα (γαλακτοκομικά, είδη φούρνου), σχεδόν αποκλειστικά μέσω των δύο Κέντρων Διανομής της εταιρείας και ενός συνεργάτη παρόχου υπηρεσιών Logistics. To ποσοστό κεντρικοποίησης των Κ.Δ κυμαίνεται στο 90%. Πρόκειται για μηχανογραφημένες εγκαταστάσεις με πλήρη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΟΚ, εκτάσεως 6.800 τ.μ στεγασμένου χώρου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 3 διαφορετικών συνθηκών διαχείρισης των υλικών: ξηρό φορτίο, συσκευασμένα είδη συντήρησης και κατάψυξης σε ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης & είδη μαναβικής. Στα κέντρα διανομής της ΟK απασχολούνται 100 άτομα. Από τα ΚΔ της εταιρείας σε ετήσια βάση εισάγονται περίπου 64.000 παλέτες από 400 περίπου προμηθευτές και εξάγονται 68.000 παλέτες & 17.000 περίπου ρόλερ. Ο συνολικός ετήσιος αριθμός γραμμών παραγγελιών αγγίζει τις 5.500.000.