Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υπηρεσίες & λύσεις τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις

OK ANYTIME MARKETS

Greek Hotel of the Year 2021

OK ANYTIME MARKETS

OK ANYTIME MARKETS A.E.Μερίδιο στην μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία των καταστημάτων της OK Anytime Markets αποτελεί η δομημένη λειτουργία Marketing της εταιρίας η οποία φροντίζει για την ενιαία στρατηγική του brand και την υλοποίηση ενιαίων πλάνων τακτικής για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, των συνεργατών, των προμηθευτών και γενικότερα των stakeholders. Η στρατηγική Marketing εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες – αξίες που είναι η Ευκολία σε πρακτικό επίπεδο (είναι δίπλα μου, σε κάθε γειτονιά από τις 08.00 έως τις 23.00 και τις Κυριακές) – η Ευκολία σε συναισθηματικό επίπεδο (δεν έχω άγχος με τον χρόνο που θα κάνω τα ψώνια μου) και η Αλλαγή που μπορεί να προσφέρει στην καθημερινότητα των ανθρώπων – καταναλωτών μέσα από την διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας των αγορών τους. Οι παραπάνω αξίες καθοδηγούν τις αποφάσεις του συνόλου της εταιρίας και σε επίπεδο Business Strategy αφού επενδύει συνεχώς στο δίκτυο της για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με συνέπεια και συνέχεια.