Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υπηρεσίες & λύσεις τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις

Paypod Pay Station

Greek Hotel of the Year 2021

Paypod Pay Station

CubeIQΤο Paypod™ είναι ο πιο αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος διαχείρισης μετρητών στο σημείο πώλησης, προσφέροντας ανέπαφες συναλλαγές μετρητών, με μεγάλη ταχύτητα, ευελιξία και οικονομική απόδοση. Τοποθετείται διακριτικά στο χώρο του ταμείου και διασυνδέεται με το POS, αναλαμβάνοντας τον πλήρη κύκλο της είσπραξης και επιστροφής μετρητών, χωρίς να απαιτείται επαφή του ταμία με τα χαρτονομίσματα είτε τα κέρματα. Επιταχύνει την ολοκλήρωση των συναλλαγών, προστατεύει πελάτες και προσωπικό από άσκοπη επαφή, εξαλείφει λάθη και διαφορές ταμείου και βελτιώνει την εικόνα του καταστήματος. Μπορεί να λειτουργεί ελεγχόμενο από Ταμία είτε αυτόνομα από τον Πελάτη (Self Chekout).