Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς καταναλωτές

Smile kiosk convenience-kiosks και loyalty app

Greek Hotel of the Year 2021

Smile kiosk convenience-kiosks και loyalty app

SMILE KIOSKLOYALTY APP που δημιουργήθηκε από την SMILE KIOSK internal και που πριμοδοτεί όλες τις κατηγορίες και όλες τις καθημερινές αγορές που έχει ο πελάτης στα σημεία της Smile kiosk. Έχοντας 25.000 αποδείξεις την ημέρα στα καταστήματα ,θέλουν να δώσουν πίσω στους πελάτες κάτι νέο που να τους δίνει πίσω χρήματα σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα προϊόντα. Γι’ αυτό και μετά από πολύ προσεκτικό σχεδιασμό ετών, κατέληξαν σε μια ιδιαίτερη μορφή loyalty, με δικό τους app και με φυσική κάρτα, για πιο μεγάλους ανθρώπους που δεν έχουν την τεχνολογική οικειότητα.