Κρατήστε με ενήμερο για τα Convenience Retail Awards 2023

Convenience Retail Awards 2022

Υπηρεσίες & λύσεις τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις

Smile kiosk Convenience -Kiosks – CSR Marketing

Greek Hotel of the Year 2021

Smile kiosk Convenience -Kiosks – CSR Marketing

SMILE KIOSK